tel.: +420 774 571 066
e-mail: rehabka@centrum.cz
ÚVOD

        Vítáme vás na stránkách specializovaného pracoviště myoskeletální medicíny, které se koncepčně zaměřuje na léčbu bolestivých, poúrazových a pooperačních stavů svalově/kloubního aparátu využívající bohatých klinických zkušeností z oboru manuální terapie. Naším cílem je kreativní přístup v hledání lečebně/preventivních opatření nezbytných k úspěšnému zvládnutí aktuální bolestivé situace, která se nejčastěji rozvíjí vlivem nerovnoměrné distribuce svalového napětí při práci a sportu, a v důsledku vynucené nebo generační pohybové inaktivity. Primárním úsilím léčebného procesu je eliminace myofasciálních bolestivých poruch, svalových dysbalancí a funkčních kloubních blokád. Stěžejním záměrem je obnovení optimálních biomechanických poměrů osového skeletu a periferních kloubů, které zaručují vyvážený a asymptomatický pohybový projev. Zabýváme se rovněž analýzou a ošetřením pohybových dysfunkcí v poúrazovém a pooperačním období s akcentací na včasnost, progresivitu terapie a udržitelnost dosažené neuromotorické výkonnosti. Všem váženým klientům nabízíme naplánování  léčebného výkonu podle individuálních potřeb a akutnosti ošetření ve zkrácených čekacích lhůtách.

  "bene dignoscitur, bene curatur"

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ! [26.4.2018]

Vážení klienti, s ohledem na mimořádný zájem o manuální terapii preferujeme SMS a e-mailové objednávky. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň.